LLEI 19/2013 DE TRANSPARÈNCIA
Subvencions públiques – Transparència

     

Subvencions 2017

Junta Directiva:

 • Cap de Colla/President: Santiago Riba Duran
 • Segon Cap de Colla/Vicepresident: Josep Piqué Vidal
 • Secretària: Teresa Sagrera Jane
 • Tresorera: Maria Pilar Campi Rubió

Per a l’any 2017 han estat concedides les següents subvencions públiques:

 • Concedent: Ajuntament de Sant Joan Despí
 • Quantitat: 23.000,00 €
 • Concepte: Activitats anuals 2017
 • Concedent: Diputació de Barcelona – Gerència de Serveis de Cultura
 • Quantitat: 1.810,50 €
 • Concepte: Tres Tombs de Sant Joan Despí 2017
     

Subvencions 2016

Junta Directiva:

 • Cap de Colla/President: Santiago Riba Duran
 • Segon Cap de Colla/Vicepresident: Josep Piqué Vidal
 • Secretària: Teresa Sagrera Jane
 • Tresorera: Maria Pilar Campi Rubió

Per a l’any 2016 han estat concedides les següents subvencions públiques:

 • Concedent: Ajuntament de Sant Joan Despí
 • Quantitat: 23.000,00 €
 • Concepte: Activitats anuals 2016
 • Concedent: Diputació de Barcelona – Gerència de Serveis de Cultura
 • Quantitat: 1.351,00 €
 • Concepte: Tres Tombs de Sant Joan Despí
     
  Subvencions 2015

  Junta Directiva:

  • Cap de Colla/President: Santiago Riba Duran
  • Segon Cap de Colla/Vicepresident: Josep Piqué Vidal
  • Secretària: Teresa Sagrera Jane
  • Tresorera: Maria Pilar Campi Rubió

  Per a l’any 2015 han estat concedides les següents subvencions públiques:

 • Concedent: Ajuntament de Sant Joan Despí
 • Quantitat: 34.368,00 €
 • Concepte: Activitats anuals 2015
 • Concedent: Diputació de Barcelona – Gerència de Serveis de Cultura
 • Quantitat: 1.920,00 €
 • Concepte: XXVIII Trobada Nacional dels Tres Tombs de Catalunya.
       

  Subvencions 2014

  Junta Directiva:

  • Cap de Colla/President: Santiago Riba Duran
  • Segon Cap de Colla/Vicepresident: Josep Piqué Vidal
  • Secretària: Maria Josep Vidal Vidal
  • Tresorera: Maria Pilar Campi Rubió

  Per a l’any 2014 han estat concedides les següents subvencions públiques:

  • Concedent: Ajuntament de Sant Joan Despí
  • Quantitat: 23.000,00 €
  • Concepte: Activitats anuals de l’Associació
  • Concedent: Diputació de Barcelona – Gerència de Serveis de Cultura
  • Quantitat: 2.270,00 €
  • Concepte: XXV Aniversari organització Tres Tombs a St. Joan Despí
  • Concedent: Generalitat de Catalunya – Departament de Cultura – OSIC
  • Quantitat: 580,00 €
  • Concepte: XXV Aniversari organització Tres Tombs a St. Joan Despí